STUDIA PODYPLOMOWE Z COACHINGU SYSTEMOWEGO

background
2 KIERUNKI
w Warszawie i Chorzowie
Systemowe metody pracy coacha i facylitatora w Collegium Civitas

Celem studiów jest przygotowanie osób zajmujących się zawodowo wspieraniem ludzi do poszerzenia swojego warsztatu o podejście systemowe. Uczestnicy będą mogli doświadczyć
i zrozumieć jak działa ich własny system oraz nauczą się w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o systemie zawodowo. Nauczą się m.in. nowych technik prowadzenia indywidualnej rozmowy czy sesji z poziomu systemu, z którym połączony jest klient, pracy z zespołem czy interwencji w organizacjach. Studia prowadzone są przez zespół osób doświadczonych zarówno
w coachingu, jak i pracy systemowej. Podejście systemowe opiera się na postrzeganiu klienta, zespołu czy organizacji jako części większej całości, w której istotną funkcję pełnią istniejące między jednostkami – relacje i więzi. Podlegają one pewnym dynamikom i zasadom, których znajomość otwiera drogę do trwałych zmian, do nowych rozwiązań, których z poziomu symptomu jednostki lub myślenia przyczynowo – skutkowego – nigdy byśmy nie odkryli. Szczegółowe informacje i zapisy na: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/systemowe-metody-pracy-coacha-i-facilitatora-podyplomowe

.

Coaching systemów i relacji - WSB w Chorzowie

Celem studiów jest przygotowanie osób zajmujących się wspieraniem ludzi i organizacji do poszerzenia swojego warsztatu o podejście systemowe. Zrozumienie czym jest system
i doświadczenie jego wpływu na własnej skórze jest częścią procesu nauczania na tych studiach. Mądrość systemu opartego na relacjach, więziach, połączeniach między jednostkami zaczyna być coraz bardziej uznawana i stosowana. Uczestnicy studiów poznają nowe narzędzia, techniki i modele do pracy coachingowej, zespołowej
i przywódczej w oparciu o wiedzę systemową. Mają one zastosowanie w pracy indywidualnej, jak i grupowej, zarówno w obszarze osobistym, jak i biznesowym. Szczegółowe informacje
i zapisy na: https://www.wsb.pl/chorzow/studenci/studia-podyplomowe/kierunki/coaching-systemow-i-relacji