KREATYWNE METODY PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE KREATYWNE METODY PRACY COACHA I TRENERA w COLLEGIUM CIVITAS w Warszawie

Nowy kierunek, który startuje w pażdzierniku 2020.

Praca w zawodach takich jak trener lub coach to nieustanne rozwijanie umiejętności i technik pracy, tak aby to, co jest oferowane klientom było atrakcyjne i różnorodne. Dlatego tak ważne jest, aby umieć wykorzystywać techniki aktywujące różne zmysły i odpowiadające na różne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne klientów, a także poszukiwać kreatywnych rozwiązań np. z obszaru sztuk wizualnych czy scenicznych, które będą możliwe łatwe do wykorzystania w różnych kontekstach.

Program studiów został stworzony wokół trzech aspektów najbardziej odpowiadających praktycznemu wymiarowi pracy coacha i trenera: obrazu – poprzez fotografię, kinestetyki – poprzez ruch i przestrzeń oraz teatru – poprzez dramę i techniki aktorskie.

Fotografia jest uniwersalnym sposobem komunikowania się. Mamy proste i dostępne narzędzia – aparat w telefonie, osobiste galerie w internecie czy w mediach społecznościowych, które możemy wykorzystać do pracy nad zmianą, rozwojem a także zdrowieniem. Obraz dostarcza nam informacji na wielu poziomach: faktów, estetyki, relacji, emocji, opowieści, projekcji, osobistego znaczenia. Praca z obrazem podczas sesji terapeutycznych, coachingowych czy warsztatów rozwojowych jest okazją do budowania otwartości, zaangażowania, kreatywności, wglądu, nadawania osobistych znaczeń, inspiracji i budowania motywacji do zmiany. Użycie fotografii w pracy terapeuty, coacha i trenera może być bardzo inspirującą przygodą, a korzystanie z gotowych fotografii, albumów klienta czy samo fotografowanie zadanych tematów może być okazją do pogłębienia tej pracy.

Podczas zajęć eksperci przedstawiają narzędzia i metody pracy, które pomagają nawiązać kontakt ze sobą i innymi poprzez ciało oraz ruch. W ten sposób możemy zapraszać do odkrywania tego, do czego trudno dotrzeć w inny sposób. Doświadczenia zdobyte poprzez ciało zostawiają ślad w naszym systemie nerwowym, dzięki czemu znacznie łatwiej jest je przenieść później do codziennego życia. Ruch zaczyna się w naszym ciele od tego najbardziej podstawowego, jakim jest oddech i ten również możemy włączyć w pracę z klientem. Przestrzeń naszych gabinetów czy sal szkoleniowych to najbardziej oczywiste narzędzie, które możemy świadomie wykorzystywać w pracy rozwojowej.

Metoda dramy daje wiele okazji, by być w różnych sytuacjach i rolach oraz improwizować w bezpiecznych warunkach z prawdziwymi przeżyciami i głębokimi refleksjami. Drama angażuje wielopoziomowo i przez to zapada w pamięć i ułatwia zastosowanie kompetencji ćwiczonych na warsztacie w rzeczywistości. W programie studiów skupimy się na tym jak rozwijać, z zastosowaniem dramy, umiejętności społeczne, np. nawiązywania więzi, komunikacji i inne. Przekonamy się w praktyce, że choć drama wykorzystuje narzędzia teatralne, to nie wymaga zdolności aktorskich.

Szczegółowe informacje i zapisy w Collegium Civitas.