POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

background

STUDIA PODYPLOMOWE

Porozumienie bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga w Collegium Civitas

To pierwsze w Polsce studia podyplomowe prowadzone przez praktyków
i certyfikowanych trenerów NVC, których celem jest dogłębne poznanie i praktykowanie podejścia. Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2015 roku. Studia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o Porozumienie bez przemocy, a w szczególności do: specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi (nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów); psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje; menadżerów oraz przedstawicieli działów HR, którym zależy na komunikacji wspierającej wzajemne poszanowanie i budującej współpracę i zaangażowanie; a także do osób, które chcą w przyszłości zostać certyfikowanymi trenerami NVC. Szczegółowe informacje i zapisy na: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/porozumienie-bez-przemocy-wg-marshalla-b-rosenberga-podyplomowe.

 

Train the trainer Porozumienia bez Przemocy w Collegium Civitas

Są to studia szczególne – zapraszamy do uczącej się społeczności, w której studenci dostają przestrzeń do praktykowania, dawania sobie informacji zwrotnej oraz uczenia się od trenerów NVC. Intencją tego kierunku studiów jest zaproszenie do rozwoju umiejętności profesjonalnego wykorzystywania Porozumienia bez Przemocy w pracy z grupami. W ramach zajęć łączymy trzy istotne perspektywy dotyczące pracy z grupami: przekazywanie merytoryki Porozumienia bez Przemocy, proces grupowy oraz proces osobistego przygotowania trenera. Szczegółowe informacje i zapisy na: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/train-the-trainer-porozumienie-bez-przemocy-podyplomowe/opis-train-the-trainer-porozumienie-bez-przemocy-podyplomowe.

 

Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga - Collegium Civitas w Warszawie

Studia “Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga” powstały w celu kompleksowego wsparcia uczestników w pełnieniu roli profesjonalnego mediatora, działającego w oparciu o NVC. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów mogą być wykorzystane przez absolwentów w ich codziennych obowiązkach w firmach, organizacjach, czy szkołach. Wiedza przekazana uczestnikom przez ekspertów może być również przydatna w życiu rodzinnym – do budowania kultury dialogu oraz tworzenia rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich stron.

Unikalność programu polega na połączeniu doświadczenia trenerów pracujących w nurcie Porozumienia bez Przemocy oraz mediatorów Polskiego Centrum Mediacji. Zajęcia łączą w sobie transformującą moc empatii, skuteczność narzędzi Porozumienia bez Przemocy w rozwiązywaniu i zapobieganiu konfliktów wraz z podstawami prawnymi, regulacjami i wymogami związanymi z pracą mediatora w RP.

Szczegółowe informacje i zapisy na: civitas.edu.pl/oferta-edukacyjne/mediator-wg-nvc-marshalla-b-rosenberga-podyplomowe