KONTAKT

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej lub po prostu chcesz z nami  porozmawiać. Skorzystaj z formularza i napisz do Nas!

1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych są Centrum Life Coaching Polska Kaja Kozłowska i Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak
i współwłaścicielki strony www.centrumcoachingu.com.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obsługi zgłoszenia, kontaktu
z klientem i sprawozdawczych na co zgłaszający wyraża zgodę.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych zgłaszający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez kontakt drogą mailową na adres centrum@centrumcoachingu.com.
4. Więcej informacji w zakładce polityka prywatności.