KURS COACHING W OPARCIU O GESTALT

background
COACHING W OPARCIU O GESTALT
PROGRAM DLA DOŚWIADCZONYCH COACHÓW

Zrozumienie zjawisk psychologicznych, które zachodzą w relacji coach-coachee jest bardzo ważne dla sukcesu prowadzonych procesów coachingowych. W tym sensie sam Coach staje się “głównym narzędziem”, a bardziej precyzyjnie:
• to w jaki sposób wchodzi w kontakt ze swoim Klientem,
• na co się kontraktuje,
• na co zwraca uwagę,
• do jakich wspólnych doświadczeń zaprasza.

W związku z tym poszerzanie własnej samoświadomości oraz wiedzy psychologicznej w kontekście roli „osoby wspierającej” staje się kluczowe dla skutecznego realizowania procesów coachingowych.W tym programie wprowadzimy Was w tajniki wiedzy oraz narzędzi, które leżą u podstaw Coachingu w oparciu o Gestalt. Czym jest Gestalt? To postawa i podejście, filozofia życia oraz działania, której głównym celem jest poszerzanie samoświadomości naszych klientów oraz wzmacnianie ich poczucia wpływu na to jak żyją i jak budują relacje z otaczającym światem. Twórcą metody jest Fritz Perls.

DLA KOGO OFEROWANY JEST PROGRAM 

Szkolenie jest przeznaczone dla doświadczonych coachów w ramach organizacji (wewnętrznych coachów) lub niezależnie działających coachów prowadzących własną praktykę coachingową.
Będzie ono szczególnie pomocne dla coachów, którzy:
• ukończyli szkolenia z coachingu i rozpoczęli swoją praktykę, a teraz potrzebują wzmocnić się w pogłębianiu pracy z klientami
• szukają praktycznego programu, który poszerzy ich warsztat o nowe perspektywy i techniki pracy
• potrzebują wzmocnić podstawową wiedzę psychologiczną
• potrzebują superwizji swojej pracy oraz odświeżenia strategii pracy z klientami.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ PODEJŚCIE GESTALT
Główne założenia tej metody:
• Podstawowym źródłem problemów człowieka są niezaspokojone potrzeby
• Zmiana dzieje się TU I TERAZ – musi zadziać się na sesji, aby miała szanse zadziać się w życiu
• Dialog JA-TY – rozwój “podmiotowości, jednostki” następuje wyłącznie w drodze autentycznego spotkania dwóch osób, które wchodzą w kontakt z otwartością jednocześnie pozostając w swojej odrębności
• Nie „Co i Dlaczego, ale JAK” – Coacha Gestalt interesuje przede wszystkim to jak jego Klient mówi o swoim sprawach, po co w danym momencie…Szuka tego co pomiędzy słowami
• Fenomen – Coach Gestalt używa wszystkich swoich zmysłów – aby stać się „lustrem” swojego klienta
• Paradoksalna teoria zmiany – Coach Gestalt interesuje się tym, co stoi na przeszkodzie, co się „opiera”, co jest barierą w tym, do czego dąży Klient – traktuje je jako mądrość, z którą należy się skonfrontować, aby zmiana stała się realna i trwała.
• Wartość człowieka – ludzie nie są z natury ani dobrzy ani źli. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy w danym momencie – przejście od oceniania do potwierdzenia odkryć klienta dotyczących jego samego i wspierania jego samorealizacji.

OSOBY PROWADZĄCE

W trakcie tego programu podzielimy się naszym warsztatem pracy, który łączy szerokie doświadczenie biznesowe, z wieloletnią praktyką coachingową oraz psychoterapeutyczną.

Marta Dratwa – Wasyłek
Jestem doradcą, coachem i moderatorem specjalizującym się
w rozwoju przywództwa oraz transformacji biznesowej oraz osobistej. Przez wiele lat pełniłam role menedżerskie i specjalistyczne pracując w globalnej firmie doradczej PwC. Stworzyłam i prowadziłam Centrum Kompetencji Coachingowych na obszarze Europy środkowo-wschodniej. Posiadam dyplom Academy of Executive Coaching w Londynie. Od 2011 pracuję jako konsultant oraz partner w firmie Fluent współpracując z liderami z międzynarodowych i polskich organizacji doradzając w tematach związanych z wyzwaniami dynamicznych zmian w środowisku biznesowym, rozwojem liderów oraz budową zaangażowania.
Od 4 lat prowadzę również praktykę psychoterapii Gestalt. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii i Treningu Grupowego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. W swojej pracy łączę koncentrację na konkretnych rezultatach
z inteligencją emocjonalną i samoświadomością.

Małgorzata Tomaszewska
Jestem psychologiem, psychoterapeutką, coachem, doradcą w biznesie. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński oraz Szkołę Psychoterapii i Treningu Grupowego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Posiadam certyfikat psychoterapeuty EAGT oraz coachingowy ICC.
Od kilkunastu lat pracuję jako coach, indywidualnie i zespołowo, w biznesie. Zaczynałam w trakcie mojej 10 letniej przygody z PwC, gdzie pracowałam we wszystkich obszarach HR, a także wspierałam indywidulanie liderów i prowadziłam programy rozwojowe. Od 10 lat pracuję jako doradca zewnętrzny i coach prowadząc projekty transformacyjne, programy przywódcze, oraz moderując spotkania zespołowe służące wzmacnianiu współpracy i efektywności. Od 2015 roku współtworzę Pracownię Psychoterapii Dobre Więzi. Prowadzę psychoterapię indywidualną i par, a od paru lat prowadzę również grupy terapeutyczne.

 

Dlaczego warto?

  • Poznasz kluczowe narzędzia Gestalt w pracy coacha - obecność transformująca, pracę ze strumieniem świadomości oraz tworzenie eksperymentów.
  • Nauczysz się badać motywację, źródła oporu i określać cele coachingu w oparciu o relację (5 kroków J. Enrighta).
  • Poznasz „cykl doświadczenia” jako model zdrowego funkcjonowania dorosłej osoby oraz nauczysz się budowania strategii pracy coachingowej w oparciu o ten model.
  • Rozwiniesz relacyjne podejście do coachingu.
  • Nauczysz się, jak konstruować eksperymenty, które pozwolą Twoim Klientom robić pierwsze kroki w zmianach.
  • Poznasz „cykl doświadczenia” jako model zdrowego funkcjonowania dorosłej osoby oraz nauczysz się budowania strategii pracy coachingowej w oparciu o ten model.
  • Pogłębisz swoje zrozumienie kłopotów klienta w oparciu o model stylów charakteru Johnsona oraz analizę transakcyjną.
  • Nauczysz się, jak poszerzać świadomość klienta o emocje i doznania z ciała.
Terminy 2022 - zostaną potwierdzone wkrótce.
Cena: 4500 pln (w tym VAT) - możliwość opłaty w 3 ratach w wysokości 1500 pln. Zapraszamy do udziału w pierwszym warsztacie i potem decyzji o kontynuacji. Superwizja 1500 pln (w tym VAT).

Miejsce: spotkania on-line oraz fizycznie w grupie w Warszawie (będą zorganizowane kiedy pozwolą na to regulacje związane z pandemią Covid 19).

Kto prowadzi: Małgorzata Tomaszewska, Marta Dratwa-Wasyłek

Zapisy i informacje: 

coachgestalt.kurs@gmail.com

 

Program:

Moduł 1    20-21 LUTY 2021

• Wprowadzenie do coachingu w oparciu o Gestalt
• Obecność transformująca
• Ucieleśniona obecność w kontakcie on-line
• Kontraktowanie relacyjne oraz praca z oporem

Moduł 2   20-21 MARCA 2021

• Cykl doświadczenia jako model zdrowego funkcjonowania
• Identyfikacja blokad w cyklu oraz interwencje służące ich zniwelowaniu
• Rozpoznawanie mechanizmów zaburzających relacje oraz narzędzia coacha w pracy z nimi.

Moduł 3    17-18 KWIETNIA
• Typu charakterów klientów coachingowych z perspektywy psychologii humanistycznej oraz umiejętność budowania strategii pracy z klientem w oparciu o tą wiedzę
• Konstruowanie doświadczenia lub eksperymentu w trakcie sesji coachingowej

DODATKOWY MODUŁ: warsztat superwizyjny 8-9 MAJA
• Budowanie strategii pracy z konkretnym klientem
• Integracja narzędzi Gestalt w praktyce indywidualnej