POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

background

STUDIA PODYPLOMOWE

Porozumienie bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga w Collegium Civitas

To pierwsze w Polsce studia podyplomowe prowadzone przez praktyków
i certyfikowanych trenerów NVC, których celem jest dogłębne poznanie i praktykowanie podejścia. Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2015 roku. Studia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o Porozumienie bez przemocy, a w szczególności do: specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi (nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów); psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje; menadżerów oraz przedstawicieli działów HR, którym zależy na komunikacji wspierającej wzajemne poszanowanie i budującej współpracę i zaangażowanie; a także do osób, które chcą w przyszłości zostać certyfikowanymi trenerami NVC. Szczegółowe informacje i zapisy na: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/porozumienie-bez-przemocy-wg-marshalla-b-rosenberga-podyplomowe.

 

Train the trainer Porozumienia bez Przemocy w Collegium Civitas

Są to studia szczególne – zapraszamy do uczącej się społeczności, w której studenci dostają przestrzeń do praktykowania, dawania sobie informacji zwrotnej oraz uczenia się od trenerów NVC. Intencją tego kierunku studiów jest zaproszenie do rozwoju umiejętności profesjonalnego wykorzystywania Porozumienia bez Przemocy w pracy z grupami. W ramach zajęć łączymy trzy istotne perspektywy dotyczące pracy z grupami: przekazywanie merytoryki Porozumienia bez Przemocy, proces grupowy oraz proces osobistego przygotowania trenera. Szczegółowe informacje i zapisy na: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/train-the-trainer-porozumienie-bez-przemocy-podyplomowe/opis-train-the-trainer-porozumienie-bez-przemocy-podyplomowe.

 

Porozumienie bez przemocy i zarządzanie postawą dla liderów - WSB w Chorzowie

W trakcie studiów uczestnicy przechodzą zaawansowany proces integracji elementów wzmacniających wewnętrzną postawę lidera, takich  min. jak empatyczna komunikacja, zarządzanie motywacją, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,  udzielanie informacji zwrotnych, dążenie do rozwiązań win-win. Przywództwo włączające Porozumienie bez przemocy, jako narzędzie doskonalenia swojej postawy, stwarza możliwość aby ludzie i organizacje funkcjonowały w modelu wygrany-wygrany. Wspiera narzędzia do rozwijania własnej wewnętrznej motywacji lidera, jak też do wspierania w tym jego współpracowników. Szczegółowe informacje i zapisy na: https://www.wsb.pl/chorzow/studenci/studia-podyplomowe/kierunki/porozumienie-bez-przemocy-i-zarzadzanie-postawa-dla-liderow.