STUDIA PODYPLOMOWE POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY

Pierwsze w Polsce!
Studia podyplomowe Porozumienie Bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga (NVC – Nonviolent Communication).

cc_wie%c2%a6ecej_niz_studia

Udział w studiach może być pierwszym etapem w przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego The Center for Nonviolent Communication.

Porozumienie bez przemocy pomaga budować relacje, zespoły, kontakty w oparciu o wzajemny szacunek, współpracę i efektywność jednocześnie. Ma zastosowanie w coachingu, mediacjach, zarządzaniu i kierowaniu zespołami. To podejście do siebie, drugiego człowieka i komunikacji, które może być narzędziem do rozwoju osobistego, jak i wsparciem dla wszystkich osób, które pracują z drugim człowiekiem indywidualnie lub grupowo.
Porozumienie bez przemocy, zwane też Empatyczną Komunikacją, kładzie nacisk na umiejętność słuchania i mówienia w taki sposób, aby nie były słyszane tylko słowa. Ważne będzie w jaki sposób zostanie usłyszana nasza intencja i najgłębsza motywacja. Pokazuje także, jak w ten sam sposób mamy słuchać drugiego człowieka czy grupy.

 

STUDIA UMOŻLIWIAJĄ:

  • wsparcie w rozpoczęciu procesu certyfikacji na trenera NVC prowadzonego przez The Center for Nonviolent
    Communication”
  • rozwinięcie i pogłębienie kompetycji budowania zespołu, budowania dobrej relacji z drugim człowiekiem w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie
  • poznanie procesu mediacji w oparciu o NVC i ich praktyka
  • zdobycie skutecznych i sprawdzonych narzędzi pomocnych w relacjach z drugim człowiekiem (np. gdy pojawiają się trudne emocje, brakuje motywacji, pojawia się wewnętrzny opór oraz lęk, myśli i oceny blokują budowanie relacji, sprawdzone sposoby komunikacji nie działają, chcemy dotrzeć głębiej do potrzeb)
  • zdobycie profesjonalnych narzędzi do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia: rodziny, związków, zdrowia, równowagi życiowej, biznesu
    Intensywny własny rozwój

 

DLA KOGO?

Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje umiejętność porozumiewania się w oparciu o Porozumienie bez przemocy. Komunikacja zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. W szczególności zapraszamy na studia wszystkie osoby pracujące w zawodach, których podstawową cechą jest stały kontakt z ludźmi, np.:

specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi: nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów
psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje
menadżerów oraz przedstawicieli działów HR, którym zależy na komunikacji wspierającej wzajemne poszanowanie i budującej współpracę i zaangażowanie
osoby, które chcą w przyszłości zostać certyfikowanymi trenerami NVC

 

PROGRAM:

Program obejmuje 180 godzin, realizowanych przez 2 semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.
Język wykładowy: polski

1. Wprowadzenie do Porozumienia Bez Przemocy – Język Serca i Empatia wobec siebie
2. Empatyczna postawa w budowaniu kontaktów interpersonalnych
3. Dialog – koncepcja porozumienia
4. Postawa empatyczna w pracy coachingowej
5. Zarządzanie emocjami – od bezsilności do sprawczości i mocy
6. Komunikacja i budowanie porozumienia w organizacjach
8. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
7. Budowanie zespołów (rodzina, firma, organizacja, instytucja)
8. Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
9. Wspieranie kontaktu w sytuacjach konfliktu
10. Podsumowanie studiów

KADRA

Kierownikiem studiów jest Kaja Kozłowska – akredytowany coach PCC, członek International Coach Federation (ICF) oraz Zen Coach.

Joanna Berendt – opiekun programu studiów – akredytowany coach PCC ICF, Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy, mediator

dr Magdalena Łużniak-Piecha  – psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii międzykulturowej, psychologii zarządzania, a także seksuologii. Członkini Katedry Socjologii Collegium Civitas.

Anna Mills – certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy.

Agnieszka Rzewuska-Paca – Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy, psycholog i coach

Magdalena Sendor – certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy, mediatorka, coach.

 

CENY I DOKŁADNY PROGRAM:
http://www.civitas.edu.pl/collegium/oferta-edukacyjna/po-polsku/studia-podyplomowe-po-polsku/kierunki-studiow-podyplomowych/kierunki-studiow-podyplomowych-obszar-psychologia-i-coaching/porozumienie-bez-przemocy-wg-marshalla-b-rosenberga

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel: 22 656 71 80
rekrutacja@civitas.edu.pl
www.civitas.edu.pl

 

 

Zapisz się na newsletter

COACHING, KTÓRY NIE PRZEMINIE

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych są Centrum Life Coaching Polska Kaja Kozłowska i Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak - współwłaścicielki strony www.centrumcoachingu.com

FreshMail.pl