SYSTEMOWE METODY PRACY COACHA

cc_wie%c2%a6ecej_niz_studia

Systemowe metody pracy coacha i facilitatora

 Studia podyplomowe we współpracy z Collegium Civitas

Podejście systemowe opiera się na spostrzeganiu klienta, zespołu czy organizacji jako części większej całości, w której istotną funkcję pełnią istniejące między jednostkami – relacje i więzi. Coach systemowy zna dynamiki i zasady, które otwierają drogę do trwałych zmian, do nowych rozwiązań, których z poziomu symptomu jednostki lub myślenia przyczynowo – skutkowego – nigdy byśmy nie odkryli. „Mądrość” systemu jest coraz bardziej uznawana i wykorzystywana w pracy terapeutycznej, coachingowej czy przywódczej.

Celem studiów jest przygotowanie osób zajmujących się zawodowo wspieraniem ludzi do poszerzenia swojego warsztatu o podejście systemowe. Uczestnicy będą mogli doświadczyć i zrozumieć jak działa ich własny system oraz nauczą się w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o systemie zawodowo. Nauczą się m.in. nowych technik prowadzenia indywidualnej rozmowy czy sesji z poziomu systemu, z którym połączony jest klient, pracy z zespołem czy interwencji w organizacjach. Studia prowadzone są przez zespół osób doświadczonych zarówno w coachingu jak i pracy systemowej.

Studia umożliwiają:

  • Poszerzenie własnego warsztatu pracy o podejście systemowe
  • Rozwinięcie umiejętności potrzebnych w interwencjach systemowych
  • Zdobycie nowych narzędzi, technik i modeli do pracy coachingowej, zespołowej i przywódczej jako coach systemo.wy
  • Intensywny własny rozwój

 

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarach:

  • podstawowych dynamiki systemu w rodzinie, firmie, zespole, organizacji
  • kluczowych umiejętności związanych z podejściem systemowym
  • różnic między coachingiem systemowym a inni formami wspierania
  • technik z dynamiką systemu w pracy indywidualnej (praca z figurkami i przedmiotami) oraz grupowej (praca z reprezentantami systemu)
  • stosowania różnych interwencji systemowych

 

Program

Zjazd 1. Dynamika systemu – 18 godz. (Kontraktowanie z klientem w pracy systemowej. Istota „pomagania” – rola coacha. Coach systemowy a Terapeuta Ustawień Systemowych. Ramy interwencji ustawieniowych „ przed i po” sesji. Czym jest pole systemu? Teorie systemu i odkrycia Berta Hellingera. Siły systemu: czas, miejsce, wymiana. Skutki wykluczenia  z systemu. Ciało, ruch i oddech w coachingu jako przygotowanie do pracy z sygnałami systemu.)

Zjazd 2. Porządki miłości – 18 godz. (Porządki miłości w rodzinie, Kogo niesiemy w sercu? Ukryte połączenia w systemie przodków. Dynamika miedzy rodzicami a dziećmi. Rozwój klienta w odniesieniu do pojęć sumienia: sumienie osobiste, rodzinne, duchowe. Porządki miłości w relacjach małżeńskich. Dynamika więzi pomiędzy kobietami a mężczyznami. Konflikty w systemie.)

Zjazd 3. Narzędzia systemowe w praktyce coachingowej  – 18 godz. (Różne sposoby pracy systemowej: praca za pomocą figurek, przedmiotów, reprezentantów, łączona. Ustawianie osób i pojęć. Techniki pracy indywidualnej i grupowej jako uzupełnienie procesu coachingowego lub terapeutycznego. Podejście systemowe w coachingów zespołów)

Zjazd 4. Prawa systemowe w organizacji oraz firmach rodzinnych – 18 godz. (Elementy Teorii U i Social Presencing Theatre. Diagnoza stanu obecnego z uwzględnieniem kontekstu systemów. Jak działają prawa systemowe w organizacji? Specyfika firm rodzinnych – powiązanie systemów rodzinnych i organizacyjnych klienta. Przywództwo z wyłaniającej się przyszłości i systemowe ustawienia scenariuszowe)

Zjazd 5. Coaching systemowy w rozwoju zawodowym – 18 godz. (Coaching kariery zawodowej – wybór drogi zawodowej i pokonywanie trudności w zgodzie z  systemem rodzinnym i organizacyjnym klienta. Zasoby – czerpanie z historii osobistej, rodzinnej i zawodowej . Systemowe uwarunkowania sukcesu i porażki.)

Zjazd 6. Integracja metod pracy systemowej – 18 godz. (Ćwiczenia na forum, ustawienia prowadzone przez uczestników pod superwizją. Podsumowanie własnej praktyki i plan dalszego rozwoju.

Terminy zjazdów w roku 2018/2019

Semestr zimowy:
listopad: 24-25;
grudzień: 08-09;
styczeń: 19-20;
luty: 16-17;

semestr letni:
marzec: 02-03; 30-31;

.*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom

Godziny zajęć:*
Sobota: 9.00-18.00
Niedziela 9.00-16.15

Kadra:
Iwona Kubiak, Agnieszka Kacprzycka, Łukasz Marciniak, Kaja Kozłowska

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel: 22 656 71 80
rekrutacja@civitas.edu.pl
www.civitas.edu.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/systemowe-metody-pracy-coacha-i-facilitatora-podyplomowe 

 

Zapisz się na newsletter

COACHING, KTÓRY NIE PRZEMINIE

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych są Centrum Life Coaching Polska Kaja Kozłowska i Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak - współwłaścicielki strony www.centrumcoachingu.com

FreshMail.pl