AKREDYTOWANE STUDIA LIFE COACHING ADVANCED

logo-icf-pnglogo-cc-wiecej-niz-studia

 

Pierwsze w Polsce studia Life Coaching ACTP zakończone egzaminem na poziomie PPC!

Tylko 10 miejsc! Zapytaj: rekrutacja@civitas.edu.pl

Program Life Coaching Advanced jest w trakcie akredytacji w ICF jako program ACTP. Ze względu na to w tej, pierwszej edycji jego cena jest wyjątkowo obniżona. Składa się z 6 zjazdów oraz praktyce pomiędzy zjazdami. Zawiera sesje obserwowane oraz indywidualne sesje mentor coachingu a także mentoring grupowy (w sumie 10 godzin mentoringu potrzebnych do akredytacji ICF).

Program jest przeznaczony dla zaawansowanych coachów i ma na celu przygotowanie do egzaminu na poziomie PCC bez uzyskania poprzedniego certyfikatu na poziom ACC oraz dla coachów ACC. Jest kontynuacją programu Life Coaching Start Up! otwartą również dla absolwentów innych szkół coachingowych, którzy mają już ukończone szkolenie 60h. Atutem programu jest duży nacisk na rozwój postawy coacha – jego świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność.

Wierzymy, że najlepszym „narzędziem” coacha jest sam coach.

STUDIA UMOŻLIWIAJĄ:

  • przygotowanie do zdobycia akredytacji PCC w ICF,
  • rozwinięcie warsztatu coacha,
  • pogłębienie świadomości siebie jako coacha w relacji z klientem,
  • intensywny własny rozwój.

 

DLA KOGO?

Studia są skierowane do osób, które już pracują jako coach:

  • i ukończyły minimum 60 godzin kursu ACSTH
  • lub są absolwentami studiów podyplomowych Life Coaching Start Up!
  • lub są absolwentami studiów podyplomowych Life Coaching
  • lub są akredytowanymi coachami na poziomie ACC bądź ukończyły szkolenie z zakresu coachingu w wymiarze 60 h

PROGRAM:

Program obejmuje 125 godzin (108 h na uczelni), realizowanych przez 2 semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych.
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: prezentacje, demo, dyskusje, sesje na forum, sesje obserwowane, ćwiczenia w parach i dwójkach, ćwiczenia w podgrupach, zadania rozwojowe, feedback grupowy i indywidualny, nagrywanie i odsłuchiwanie sesji, superwizje)

Zjazd 1. Budowanie i wzmacnianie tożsamości coacha – 18 godz. (Przegląd 11 kluczowych kompetencji coacha ICF, wymogi egzaminacyjne na poziomie ACC i poziom PCC, sesje obserwowane, założenia podejścia Life Coaching Advanced, zmiany w kodeksie ICF. Narzędzia: obraz i rysunek w coachingu, obecność a działanie.)

Zjazd 2. Przestrzeń i cisza w coachingu – 18 godz. (Tworzenie przestrzeni kontaktu i relacji z klientem w oparciu o założenia i narzędzia Zen coachingu. Inspiracja NVC – wykorzystanie budującej siły empatii w coachingu. Rozpoznawanie, podążanie i rezonowanie z energią klienta poprzez oddziaływanie koloru. Neurobiologia w coachingu. Praktyka rozmowy coachingowej)

Zjazd 3. Osobista transformacja – 18 godz. (Modele i narzędzia z zakresu zmiany przekonań w coachingu – model transformujący przekonania. Postawa coacha – naczelne wartości i dotarcie do poziomu misji w pracy coachingowej. Ciało, ruch i oddech w coachingu. Praktyka rozmowy coachingowej)

Zjazd 4. Kim jestem i Kim jestem w Systemie – 18 godz. (Struktura ja i narzędzia pracy z pod-osobowościami klienta. Praca z Wewnętrznym Krytykiem i mechanizmem samosabotażu. Coaching ustawień Systemowych. Wykorzystanie ruchu, rytmu i przestrzeni w pracy z klientem. Storytelling w coachingu. Praktyka rozmowy coachingowej)

Zjazd 5. Poza strefą komfortu – 18 godz. (Jak odnaleźć swój styl prowokacji, aby świadomie i z pewnością prowadzić klienta przez proces transformacji. Praktyka rozmowy coachingowej)

Zjazd 6. Mentoring grupowy i pogłębienie kompetencji coacha PCC – 18 godz. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz certyfikat ACTP (po uzyskaniu akredytacji programu).

 

KIEROWNIK PROGRAMU: Iwona Kubiak

TERMINY ZJAZDÓW w roku 2018:

Semestr zimowy:

luty: 03-04;
luty: 24-25;

Semestr letni:

marzec: 03-04;
kwiecień: 14-15;
kwiecień: 28-29;
czerwiec: 02-03;

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel: 22 656 71 80
rekrutacja@civitas.edu.pl
www.civitas.edu.pl