AKREDYTOWANE STUDIA LIFE COACHING ADVANCED

logo-icf-pnglogo-cc-wiecej-niz-studia

 

Pierwsze w Polsce studia Life Coaching ACTP zakończone egzaminem na poziomie PPC!

Zapytaj i zarezerwuj sobie miejsce: rekrutacja@civitas.edu.pl

Program Life Coaching Advanced jest w trakcie akredytacji w ICF jako program ACTP. Ze względu na to w tej, pierwszej edycji jego cena jest wyjątkowo obniżona. Składa się z 7 zjazdów oraz praktyce pomiędzy zjazdami. Zawiera sesje obserwowane oraz indywidualne sesje mentor coachingu a także mentoring grupowy (w sumie 10 godzin mentoringu potrzebnych do akredytacji ICF).

Celem Life Coaching Advanced jest rozwinięcie u słuchaczy postawy coachingowej – świadomości siebie, empatii, intuicji i kreatywności. Absolwenci zostaną wyposażeni w narzędzia i umiejętności niezbędne pracy z indywidualnymi klientami oraz do wdrażania kultury coachingowej w organizacji czy firmie. Studia przygotowują do zdobycia akredytacji PCC w ICF.

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w zakresie:

kodeksu etycznego coacha i jego zastosowania;
coachingu wielopoziomowego;
zmiany przekonań i pracy z misją życiową;
pracy z poziomem tożsamości JA;
coachingu kariery;
coachingu systemowego;
empatii w coachingu i podejścia NVC;
neurobiologii w coachingu.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie:

profesjonalnego prowadzenia procesu z klientem;
prowadzenia zaawansowanych sesji coachingowych na poziomie PCC;
pracy ze strukturą Ja i Wewnętrznym Krytykiem w aspektach life, biznes, kariera;
stosowania metod prowokatywnych;
zen coachingu i empatycznego słuchania klienta.

Atuty studiów:

  • kierunek Life Coaching Advanced to pierwsze w Polsce studia podyplomowe z Life Coachingu ACTP zakończone egzaminem ICF na poziomie Professional Certified Coach;
  • zajęcia prowadzą coachowie International Coach Federation akredytowani na poziomie Professional i Master Coach: Iwona Kubiak (PCC), Kaja Kozłowska (PCC), Bartosz Berendt (MCC), Sylwester Adamczuk (PCC), Grzegorz Pawłowski (ICC), Marta Iwanowska-Polkowska (PCC)
  • zapewniamy Ci praktyczny trening konkretnych umiejętności, kształtujących kompetencje niezbędne do sprawnego funkcjonowania jako coach na poziomie Professional Coach;
  • zapewniamy superwizję coacha MCC oraz mentoring grupowy i indywidualny zawarty w programie studiów;
  • zapewniamy sesje obserwowane oraz indywidualny feedback z czterech sesji służący rozwojowi i doskonaleniu twoich kompetencji coacha.

Program jest przeznaczony dla zaawansowanych coachów i ma na celu przygotowanie do egzaminu na poziomie PCC bez uzyskania poprzedniego certyfikatu na poziom ACC oraz dla coachów ACC. Jest kontynuacją programu Life Coaching Start Up! otwartą również dla absolwentów innych szkół coachingowych, którzy mają już ukończone szkolenie 60h. Atutem programu jest duży nacisk na rozwój postawy coacha – jego świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność.

Wierzymy, że najlepszym „narzędziem” coacha jest sam coach.

PROGRAM:

Program obejmuje 126 godzin, realizowanych przez 2 semestry podczas dwudniowych zjazdów weekendowych oraz w trakcie praktyki pomiędzy zjazdami.

Zjazd 1. Budowanie i wzmacnianie tożsamości coacha – prowadzi Iwona Kubiak PCC oraz Bartosz Berendt MCC

Przegląd 11 kluczowych kompetencji coacha ICF, wymogi egzaminacyjne na poziomie ACC i poziom PCC, sesje obserwowane, założenia podejścia Life Coaching Advanced, zmiany w kodeksie ICF. Światopogląd i wartości coacha i ich wpływ na proces klienta. Zarządzanie odpowiedzialnością – jaki podział odpowiedzialności pomiędzy klientem a coachem służy krótko, a jaki długoterminowo. Filozofia pracy i konfrontacji z przekonaniami, które wnosimy do relacji coachingowej.

Zjazd 2. Poza strefą komfortuprowadzi Sylwester Adamczuk PCC

Jak odnaleźć swój styl prowokacji, aby świadomie i z pewnością prowadzić klienta przez proces transformacji.
Narzędzia coachingu wielopoziomego w coachingu Life i coachingu biznesowym.
Nastrój klienta i coacha i ich wpływ na proces.
Praktyka rozmowy coachingowej – sesje obserwowane.

Zjazd 3. Empatia i obecność w coachingu – prowadzi Kaja Kozłowska PCC

Tworzenie przestrzeni kontaktu i relacji z klientem w oparciu o założenia i narzędzia Zen coachingu. Inspiracja NVC (nonviolent communication) – wykorzystanie budującej siły empatii w coachingu. Rozpoznawanie, podążanie i rezonowanie z energią klienta poprzez oddziaływanie koloru. Elementy neurobiologii w coachingu.
Praktyka rozmowy coachingowej – sesje obserwowane.

Zjazd 4. Osobista transformacjaprowadzi Grzegorz Pawłowski (ICC)

Modele i narzędzia z zakresu zmiany przekonań w coachingu – model transformujący przekonania. Postawa coacha – naczelne wartości i dotarcie do poziomu misji w pracy coachingowej.
Ciało, ruch i oddech w coachingu.
Praktyka rozmowy coachingowej – sesje obserwowane.

Zjazd 5. Coaching w aspekcie kariery – prowadzi Marta Iwanowska- Polkowska PCC

Założenia i narzędzia pracy coachingowej w obszarze efektywności zawodowej, poczucia sensu pracy, realizowania swoich wartości zawodowych, realizowania swojego potencjału.
Autorski model „Urzeczywistnianie swojego JA”, który polega na towarzyszeniu Klientowi w procesie definiowania siebie, swojego JA w różnych sytuacjach zawodowych.
Praktyka rozmowy coachingowej – sesje obserwowane.

Zjazd 6. Kim jestem i Kim jestem w Systemie prowadzi Iwona Kubiak PCC

Struktura JA i narzędzia pracy z pod-osobowościami klienta.
Praca z Wewnętrznym Krytykiem i mechanizmem samosabotażu. Coaching ustawień Systemowych w life Coachingu oraz biznes coachingu. Wykorzystanie ruchu rytmu i przestrzeni w pracy z klientem. Elementy storytelling w coachingu.  Praktyka rozmowy coachingowej – sesje obserwowane.

Zjazd 7. Superwizja 10 godz. prowadzi Bartosz Berendt MCC oraz Mentoring grupowy 8 godz. prowadzą: Iwona Kubiak PCC oraz Kaja Kozłowska PCC

Superwizja
Celem jest rozwój coacha poprzez informację zwrotną Superwizora, coacha MCC.
Analiza fragmentów sesji – pochodzących od prowadzącego oraz studentów – pod kątem np.: relacja Coach-Klient, dylematy etyczne, trudności w kontraktowaniu lub prowadzeniu procesu, konkretne trudności w zastosowaniu techniki coachingowej. Podczas spotkania analizujemy przykładowe fragmenty i zastanawiamy się, jak dana sesja mogłaby zostać poprowadzona inaczej.

Mentoring grupowy
Mentoring grupowy – prowadzenie sesji na forum połączone z egzaminem

 

KIEROWNIK PROGRAMU: Iwona Kubiak PCC

TERMINY ZJAZDÓW w roku 2018:

Semestr zimowy:

luty: 03-04;
luty: 17-18;

Semestr letni:

marzec: 03-04;
kwiecień: 14-15;
kwiecień: 28-29;
maj: 12-13;
czerwiec: 02-03;

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel: 22 656 71 80
rekrutacja@civitas.edu.pl
www.civitas.edu.pl

 

Zapisz się na newsletter

COACHING, KTÓRY NIE PRZEMINIE

FreshMail.pl