KURS POWER OF COACHING

background
AKREDYTOWANY PRZEZ ICF KURS 65H, WARSZAWA

Chcesz sprawdzić, czy warto zostać Coachem bez inwestowania w cały rok nauki? A może chcesz odświeżyć kompetencje Coacha i przygotować się do akredytacji ICF – międzynarodowego certyfikatu Coacha? Mamy dla Ciebie 6-dniowy kurs Power of Coaching ACSTH.

Dlaczego warto?

  • Program posiada certyfikat Approved Coach Specific Training Hours ACSTH (65 GODZIN ZAJĘĆ)
  • koncentruje się na rozwoju 11 kompetencji potrzebnych w zawodzie Coacha - zarówno w life coachingu, jak i biznes coachingu
  • kładzie nacisk na obecność, świadomość i intuicję Coacha, Jego umiejętności podążania za Klientem, a w dalszej kolejności na narzędzia
  • uczy kreatywnego stosowania narzędzi, które mamy dopasować do Klienta, a nie klienta do narzędzi
  • pozwala poznać standardy pracy Coacha stosowane na świecie – tworzenie procesu coachingowego oraz zasad współpracy
  • wspiera w wystartowaniu w zawodzie Coacha poprzez poznanie reguł marketingowych i znalezienie własnej niszy na rynku
  • zawiera 10 godzin mentoringu (7 grupowych i 3 indywidualne), superwizję, pisemny feedback od prowadzących
Terminy: 11/12/13 listopada 2019 oraz 9/10/11 grudnia 2019
5900 PLN (możliwość dofinansowania)

Miejsce: Warszawa Centrum,  możliwość prowadzenia kursu
w innym mieście po osobnych ustaleniach
Kto prowadzi: Iwona Kubiak, Kaja Kozłowska

Program:

Program obejmuje 6 dni szkoleniowych (2x3dni) odbywających się w trakcie miesiąca (w tygodniu, nie w weekend). W przerwie między modułami i po zakończeniu dni szkoleniowych uczestnicy ćwiczą w praktyce zdobyte umiejętności Coacha (10 godzin samodzielnej praktyki superwizowanej z prowadzącymi ) oraz korzystają z sesji mentoringowych. Dyplom ACSTH uzyskują po trzech miesiącach od rozpoczęcia programu. Jest to intensywne szkolenie, które razem z samodzielną praktyką, feedbackiem grupowym i indywidualnym, superwizją i pracą
z klientem zewnętrznym – daje gruntowne podłoże do pracy jako Coach i do dalszego rozwoju.

Małe grupy (4-10) sprzyjają indywidualnemu podejściu do każdego z uczestników i wspierania go we własnym rozwoju.

Do tej pory 100% absolwentów tego kursu zdało egzamin ICF.

Moduł 1. Sedno Coachingu
Zrozumienie esencji coachingu
Definicja i główne aspekty coachingu
Rola coacha w procesie zmian
Autorski model DOT – Dialog, Obecność, Transformacja
Korzyści dla klienta z procesu coachingu
Rozróżnienie między coachingiem a innymi formami wspierania ludzi

Moduł 2. Struktura rozmowy – model i narzędzia 
Dwa nurty Coachingu: Biznes i Life
11 kompetencji coacha i standardy coacha ICF na świecie
Elementy budowania kontaktu z klientem – mistrzostwo relacji
Słuchanie i zadawanie pytań w coachingu
Struktura samej rozmowy: Model Grow a inne modele rozmowy
Metody wyznaczania celu w sesji
Narzędzia pracy z celem

Moduł 3. Pogłębienie kompetencji coacha
Model pracy z wizją
Coaching wielopoziomowy – piramida poziomów zmian wg Diltsa a podnoszenie świadomości klienta
Duchowość, misja, tożsamość – kluczowe aspekty coachingu
Zaawansowane słuchanie (Poziomy słuchania, Aktywne słuchanie i inne)
Zaawansowane zadawanie pytań
Kreowanie własnych narzędzi – jak to robić?

Moduł 4. Elementy superwizji
Kodeks etyczny wg ICF
Narzędzia coacha do poszczególnych kroków rozmowy
Prawa i lewa półkula w procesie uczenia się (narzędzia i sposoby)
Język coacha
Język klienta
Wyrażanie uznania a percepcja coacha
Sesje na forum

Moduł 5. Reguły procesu coachingowego z klientem
Czym jest proces coachingowy i jak go projektować?
Praktyka coacha w obszarze life i w obszarze biznes
Przygotowanie do własnej praktyki coachingowej
Reguły marketingowe w projektowaniu praktyki coacha
Planowanie własnej praktyki coachingowej i znajdowanie niszy
Przygotowanie własnych materiałów promocyjnych

Moduł 6 Mentoring grupowy
Zwyczaje coachów i integracja środowiska
Ścieżki ICF i drogi rozwoju mnie jako coacha (testy, wymogi egzaminacyjne)
Przygotowanie do egzaminu
Sesje na forum