COACHING EXECUTIVE

COACHING EXECUTIVE W ORGANIZACJACH

Z radością obserwujemy, że trendem staje się włączanie w proces rozwoju talentów procesu coachingowego. Coaching executive łączy osobisty proces coachingowy z rozwojem biznesowej tożsamości. Integruje profesjonalne i osobiste zasoby klienta w świadomym rozwoju. Uważamy oddzielanie życia osobistego od życia zawodowego za błędne i świadomie chcemy wspierać poczucie synergii u naszych Klientów.

Sesje executive łączą proces osobistego coachingu i coachingu biznesowego. Bardzo ogólnie mówiąc celem tego procesu jest wzrost świadomości klienta i tak naprawdę to Klient decyduje po czym pozna realizację tego celu. Sesje mogą dotyczyć życia zawodowego lub osobistego – sesje dotyczą tego co jest ważne dla klienta, niezależnie od kontekstu. Często są to procesy wspierające zmianę stanowiska, zakresu kompetencji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, trudności osobistych. Mogą dotyczyć umiejętności lub postawy w wymagającej sytuacji.

Case study

Pierwszy z takich procesów przeprowadziliśmy dla ośmiu menedżerów firmy Accenture w 2012 roku. Jego przykład może ilustrować założenia dotyczące sposobu realizacji.

Pierwszy krok to możliwość wybrania coacha przez coachee – zorganizowaliśmy spotkanie w trakcie którego sponsor przedstawił założenia dotyczące procesu. W trakcie spotkania obecny był zespół coachów zaangażowanych w proces oraz wszyscy Klienci. I każdy z managerów miał szansę porozmawiać z coachem i wybrać tę osobę z którą czuł się najlepiej. Wcześniej wszyscy dostali informacje o każdym z coachów w formie Bio. W efekcie castingu do projektu zaangażowanych zostało czterech coachów. Zespół wspierał się w czasie interwizji. Niemniej każdy z procesów przebiegał według indywidualnego procesu. To co było wspólne to scenariusz rozpoczęcia procesu, ewaluacja w połowie i na zakończenie procesu. Proces składał się z sześciu spotkań i trwał maksymalnie rok dla każdego z klientów.

Poprzez brak odgórnych oczekiwań nasi coachee poczuli, że proces ma służyć temu co wybierają jako rzeczywiście im potrzebne i mimo, że nie jest narzucony przez organizację – to w efekcie organizację wspiera. Dzięki temu zaangażowali się prawdziwie w proces zmian. Wzmocnili siebie jako menedżera, mieli czas uporządkować swoje priorytety, przegadać trudne tematy, wprowadzić nowe nawyki czy postanowienia.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych po rocznym procesie:
Ocena rezultatów 3,60 na 4
Ocena zadowolenia z udziału w procesie 3,80 na 4
Ocena relacji z coachem 4 na 4

Dodatkowym bonusem przejścia przez taki proces jest wzrost umiejętności coachingowych w zarządzaniu, co ma wpływ na budowanie całej kultury coachingowej. Menadżerowie przyznali, że poprzez bycie klientem w procesie coachingowym sami dużo nauczyli się jako coachowie i proces był dla nich inspiracją dla wielu menedżerskich działań.

Zapraszamy Państwa do budowania kultury coachingowej:

 

OFERUJEMY

– program Coaching Clinic® dla menedżerów, którzy chcą nauczyć się przywództwa,
– proces indywidualnych sesji coaching execitive (holistyczny proces zmian),
– szkolenie Power of Coaching dla tych menedżerów, którzy chcą wspierać organizacje jako profesjonalny coach,
– mentoring i superwizje

 

PROCES COACHINGOWY

Jest ustalany indywidualnie w opraciu o cel, do którego dąży coachee (klient). Spotkania trwają 90 minut. Częstotliwość – od raz na tydzień aż do raz na dwa miesiące. Rekomendujemy minimum 5 sesji.
Masz pytania? Czekamy na kontakt:
centrum@centrumcoachingu.com
 

Zapisz się na newsletter

COACHING, KTÓRY NIE PRZEMINIE

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych są Centrum Life Coaching Polska Kaja Kozłowska i Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak - współwłaścicielki strony www.centrumcoachingu.com

FreshMail.pl