COACH ICF W TWOJEJ FIRMIE

acsth_webZadbaj o profesjonalną jakość coachingu w Twojej organizacji. Wybierz szkolenie akredytowane przez ICF, aby zadbać o standardy i wspomóc wdrażanie zmian w Twojej firmie.

Kurs „Power of Coaching” posiada certyfikat Approved Coach Specific Training Hours ACSTH. (65 GODZIN ZAJĘĆ) i umożliwia zostanie akredytowanym coachem ICF.

 

DATY EDYCJI : 28,29 WRZESIEŃ – 24,25 PAŹDZIERNIK – 12,13 GRUDZIEŃ 2016
MIEJSCE : WARSZAWA Powiśle

Program obejmuje 6 dni szkoleniowych (3x2dni) odbywających się w trakcie 3 miesięcy, tak by uczestnicy między spotkaniami mogli ćwiczyć umiejętności nabyte w trakcie szkolenia. Jest to intensywne szkolenie, które razem z samodzielną praktyką, feedbackiem grupowym i indywidualnym, superwizją i pracą z klientem zewnętrznym – daje gruntowne podłoże do pracy jako coach i do dalszego rozwoju.

Program koncentruje się na rozwoju 11 kompetencji potrzebnych w zawodzie coacha.
Duży nacisk kładzie na obecność, świadomość i intuicję coacha, jego umiejętności podążania za klientem a w dalszej kolejności na narzędzia.
Uczy kreatywnego stosowania narzędzi, które mamy dopasować do klienta a nie klienta do narzędzi. Pozwala poznać standardy pracy coacha stosowane na świecie – tworzenie procesu coachingowego, zasad współpracy oraz reguł marketingowych pozwalajacych zaistnieć na rynku.

Kurs składa się z trzech dwudniowych modułów. Wszystkie zawierają 20% teorii, 80% ćwiczeń interaktywnych. Pomiędzy modułami uczestnicy odbywają ponad 10 godzin samodzielnej praktyki (sesje nagrywane z klientem, sesje pomiędzy sobą, praca w minigrupach), które są superwizowane z prowadzącymi.

Małe grupy sprzyjają indywidualnemu podejściu do każdego z uczestników i wspierania go we własnym rozwoju.

Do tej pory 100% absolwentów tego kursu zdało egzamin ICF.

ABSOLWENCI OTRZYMAJĄ:
certyfikat udziału w szkoleniu akceptowanym przez ICF (65 godzin zajęć)
7 godzin mentoringu grupowego (ukończenie procesu mentoringu jest potrzebne do przystąpienia do egzaminu).

SZKOLENIE UMOŻLIWIA:
Przystąpienie do egzaminu na certyfikowanego coacha ACC – szkolenie istnieje na stronie icf global i nie trzeba udowadniać rozwoju poszczególnych kompetencji)
Spełnia wymóg godzin szkoleniowych w wymiarze 65 godz. (do egzaminu na poziomie pierwszym ACC jest wymagane 60 godzin)
Rzetelnie rozwija kompetencje i metodologię coacha zgodne ze światowymi standardami ICF -największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów.

PROGRAM:

Rozpoczęcie – Moduł 1
Zrozumienie esencji coachingu
Definicja i główne aspekty Coachingu
Rola coacha w procesie zmian
Ścieżki ICF
Korzyści dla klienta z procesu coachingu
Rozróżnienie między coachingiem a innymi formami wspierania ludzi
Dwa nurty Coachingu: Biznes i Life
Czym jest proces coachingowy i jak go projektować?
Elementy budowania kontraktu z klientem
11 kompetencji coacha i standardy coacha ICF na świecie
Piramida zmian wg Diltsa a podnoszenie świadomości klienta
Słuchanie i zadawanie pytań w coachingu
Narzędzia pracy z celem
Cel a wizja
Ten moduł rozwija następujące kompetencje coacha: Ustanawianie układu coachingowego, Budowanie zażyłości z klientem, Obecność coachingowa, Słuchanie, Wpływowe pytania, Zarządzanie rozwojem i odpowiedzialnością

Pogłębienie – Moduł 2
Pogłębienie umiejętności coacha – model a kompetencje
Schemat rozmowy coachingowej
Model Grow a inne modele rozmowy
Metody wyznaczania celu w sesji
Zaawansowane słuchanie (Poziomy słuchania, Aktywne słuchanie i inne)
Pogłębianie umiejętności zadawania pytań
Potencjał klienta a świadomość naszych ograniczeń
Prawa i lewa półkula w procesie uczenia się (narzędzia i sposoby)
Język coacha
Wyrażanie uznania a percepcja coacha
Elementy superwizji
Ten moduł rozwija następujące kompetencje coacha: Planowanie i wytyczanie celów, Obecność coachingowa, Słuchanie, Wpływowe pytania, Budowanie świadomości, Bezpośrednia komunikacja

Zintegrowanie – Moduł 3
Przygotowanie do własnej praktyki coachingowej
Reguły marketingowe w projektowaniu praktyki coacha
Wyznaczenie kierunku w dalszym rozwoju kompetencji coacha
Planowanie własnej praktyki coachingowej i znajdowania niszy
Przygotowanie własnych materiałów promocyjnych
Kodeks etyczny wg ICF
Zwyczaje coachów i integracja środowiska
Ścieżki ICF i drogi rozwoju mnie jako coacha (testy, wymogi egzaminacyjne)
Przygotowanie do egzaminu
Elementy superwizji
Ten moduł rozwija następujące kompetencje coacha: Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu, Budowanie świadomości, Projektowanie działań

O PROWADZĄCYCH:
Iwona Kubiak i Kaja Kozłowska – posiadają kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych Life Coaching w Collegium Civitas w Warszawie. Certyfikowani coachowie PCC, członkowie ICF. Założycielki Centrum Life Coaching Polska.

Cena : 8500 netto (+ VAT) UWAGA TERAZ SPECJALNA CENA : 5900 netto (+ VAT)

Zgłoszenia: iwona.kubiak@centrumcoachingu.com – na zgłoszenia czekamy do 1.09.2016

 

 

Zapisz się na newsletter

COACHING, KTÓRY NIE PRZEMINIE

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych są Centrum Life Coaching Polska Kaja Kozłowska i Centrum Life Coaching Polska Iwona Kubiak - współwłaścicielki strony www.centrumcoachingu.com

FreshMail.pl